Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Picnic cùng áo gia đình


Áo gia đình F86


Chất liệu 100% cotton, chất mát mịn, thấm mồ hôi, thích hợp cho da nhạy cảm của em bé.
Hình in: Thiết kế theo yêu cầu của khách hàng
Giá áo:
+ Ngắn tay: 135K/1 áo
+ Dài tay: 145K/1 áo
+ Em bé: 80k/1 áo ngắn tay,  85k/  1 áo  dài tay

Xem thêm>>...

Đủ size áo và màu áo để các bạn lựa chọn !

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Áo gia đình chứng


Áo gia đình eggs

Ms: F-98
Chất liệu 100% cotton, chất mát mịn, thấm mồ hôi, thích hợp cho da nhạy cảm của em bé.
Hình in: Thiết kế theo yêu cầu của khách hàng
Giá áo:
+ Ngắn tay: 135K/1 áo
+ Dài tay: 145K/1 áo
+ Em bé: 80k/1 áo ngắn tay, 85k/ 1 áo dài tay
Đủ size áo và màu áo để các bạn lựa chọn !

Xem thêm>>...

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Áo đôi kute mẫu mới.....


Chất liệu: 100% cotton
Hình in: Theo yêu cầu
Giá áo:
+ Ngắn tay: 135K/1 áo
+ Dài tay: 145K/1 áo
Đủ size và màu để các bạn lựa chọn !
Xem thêm >>>...